Institute of Information Theory and Automation

You are here

News

Monday, March 4, 2019

Ing. Lubomír Bakule, CSc. byl jmenován emeritním pracovníkem ÚTIA AV ČR, za jeho přínos k rozvoji ústavu a vědního oboru Decentralizované řízení složitých systémů.

Tuesday, December 5, 2017

Prof. Nejat Olgac
Mechanical Engineering Department
University of Connecticut, Storrs, USA
http://www.engr.uconn.edu/alarm/

Invitation to the lecture on Tuesday, December 5, 2017
at 14:00 (2 o'clock p.m.)
in the lecture room 3, in UTIA's building
Pod Vodárenskou věží 4, Prague 8

Outline:

Thursday, May 11, 2017

Seminář proběhl dne 11. května 2017
v čase od 9.30 do 15 hod.
v přednáškové místnosti č. 3, v budově ÚTIA AV ČR
Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8

                       Program   Síťové centrum robotiky

Seminář zahrnul následující přednášky:

Friday, December 9, 2016

An international workshop in conjunction with the 30th Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2016)

IMPERFECT DECISION MAKERS: ADMITTING REAL-WORLD RATIONALITY

December 9, 2016, Barcelona, Spain

Thursday, December 1, 2016
The project proposal "Bayesian regularization and inference for linear and bilinear models" by Ondřej Tichý was successfull and was awarded by the postdoctoral grant by The Czech Academy of Sciences. Congratulations!
Tuesday, December 8, 2015
Ondřej Tichý z oddělení Adaptivních Systémů úspěšně obhájil svoji disertační práci na téma "Bayesian Blind Source Separation in Dynamic Medical Imaging". Gratulujeme!
Tuesday, December 8, 2015
Ondřej Tichý from Adaptive Systems has successfully defended his PhD thesis "Bayesian Blind Source Separation in Dynamic Medical Imaging". Congratulation!
Monday, November 2, 2015

Ondřej Tichý a Václav Šmídl have been awarded the first prize in the Best UTIA Paper competition for their paper:

  • Tichý Ondřej, Šmídl Václav: Bayesian Blind Separation and Deconvolution of Dynamic Image Sequences Using Sparsity Priors. IEEE Transaction on Medical Imaging, vol. 34, no. 1, January 2015

Lubomír Bakule has been awarded the third place for the paper:

  • Bakule Lubomír: Decentralized control: Status and outlook. Annual Reviews in Control 38 (2014) 71-80. 
Congratulations!
Monday, September 14, 2015

Vladimíra Sečkárová from Adaptive Systems has successfully defended her PhD thesis "Cross-entropy based combination of discrete probability distributions for distributed decision making".

Congratulation!

Monday, May 18, 2015
Předseda Akademie věd ČR udělil na základě doporučení komise prémii Otto Wichterleho pro rok 2015 mladým nadějným vědeckým pracovníkům AV ČR. Mezi oceněnými je také Kamil Dedecius z oddělení Adaptivních systémů, UTIA.

Pages