Institute of Information Theory and Automation

You are here

Seminars

Title
AS seminář: Pravděpodobnostní distribuovaný monitor - postup v řešení projektu
AS seminář: Slepá separace a dekonvoluce dynamických medicínských studií
CSKI seminar: Inverse modelling for source term reconstruction
AS seminář: Distribuované dynamické odhadování v difuzních sítích
AS seminář: Rozdělení časových rozestupů pro systémy interagujících částic
ČSKI seminář: Částicové stochastické systémy spojované s modelovaním dopravních jevů
AS seminář: Aproximace plně pravděpodobnostního návrhu pomocí metod lokální regrese
ČSKI seminář: Jak to vidí počítač
ČSKI seminář: Stochastické nelineární vlnové rovnice
AS seminář: Odhad struktury lineárního modelu, jeho rozšíření a aplikace
AS seminář: Simulační výstupy algoritmu řízení světelné signalizace NOMŘÍZ
CSKI seminar: Classification of idempotent semiring modules with strongly independent basis
AS seminář: Znovu k základům plně pravděpodobnostního návrhu
AS seminář: Supra-Bayesovská kombinace pravděpodobnostních distribucí – pokračování
AS seminar: Exact-Approximate Bayesian Inference for Gaussian Process Classifiers
AS seminář: Optimalizace ekologie jízdy na základě průběžně měřených dat
ČSKI seminář: Proč lidé počítají? Co lidé počítají?
ČSKI seminář: O původu vnitřního uspořádání v systémech se sociálními interakcemi
AS seminar: MELT SPINNING PROCESS: ANALYTICAL AND NUMERICAL SOLUTIONS
ČSKI seminář: Kompoziční modely s nepřesností

Pages