Institute of Information Theory and Automation

You are here

Bibliography

Jan Klacek

  1. Klacek Jan, Šmídková KateřinaThe demand-for-money function , Bulletin České ekonometrické společnosti vol.1, 2 (1995), p. 33-52 [1995]
2019-01-07 08:39