Institute of Information Theory and Automation

You are here

Bibliography

Miloslav Driml

  1. Driml MiloslavK problematice generování pseudonáhodných vektorů a matic, ÚTIA ČSAV, (Praha 1990) Research Report 1671 [1990]
  2. Driml Miloslav[Recenze] , Kybernetika vol.25, 4 (1989), p. 322-323 [1989]
2019-01-07 08:39