Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Semináře

Nadpis
AS Seminar: Konstrukce programového vybavení pro určování dávek ozáření z mraku v blízkém okolí zdroje radioaktivního úniku
AS Seminar: Data driven Fully probabilistic design
AS Seminar: Kalman filtering with unknown covariance matrices
AS Seminar: Applications of Modeling and Optimization: Mapping Out the Opportunity Space
AS seminar: Deep Learning in Zero-shot Blind Image Deconvolution
AS Seminar: On Assigning of Prior Probability to a New Hypothesis
AS Seminar: User‘s feedback in Preference elicitation
AS Seminar: Transfer learning in Reinforcement learning tasks
AS Seminar: Tasks of model control for mechatronics and robotics: overview, examples and tools
AS Seminar: Atmosférické inverzní modelování: posun k nelineárním modelům a plošným emisím
AS Seminar: Sequential estimation of count models
AS Seminar: Decision Support to Business Design
AS Seminar: Policy learning via fully probabilistic design
AS Seminar: Scientific Programming in Julia
AS Seminar: Omezený bayesovský filtr a jeho využití v prediktivním řízení
AS Seminar: Bayesian transfer learning: FPD-optimal knowledge transfer between linear state processes with uniformly distributed noise
AS Seminar: Slepá dekonvoluce obrazu pomocí ELBO
AS Seminar: Ultimátní hra s časově proměnnými parametry
AS Seminar: The Christmas seminar of Adaptive Systems department: Merging humans with machines
AS Seminar: On the synthesis and crowdsourcing of control policies for autonomous agents from data

Stránky