Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Fuzzy množiny ve stochastickém modelování

Typ obhajoby: 
Ph.D.
Datum konání: 
25.06.2021
Místo: 
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Mail: 
Stav: 
obhájeno
15.09.2021 - 08:47