Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: MTR Období: 2018 - 2020
Stupňované vlastnosti jsou v přirozeném diskurzu a usuzování všudypřítomné. Tyto vlastnosti jsou charakterizovány tím, že jich různé objekty můžou nabývat v různé intenzitě. Typickým příkladem jsou vágní vlastnosti (např. „vysoký“ nebo „bohatá“), u kterých není ostře vymezená hranice mezi objekty, které tuto vlastnost (ještě) mají a těmi, které (už) ji nemají. Tato absence ostré hranice pak vede...
Odděl.: MTR Období: 2017 - 2019
Klasická matematická logika, založená na konceptuálně jednoduchém jádru výrokové Booleovy logiky, hraje v moderní informatice zásadní roli. Aplikační potenciál klasické logiky je omezen bivalencí pravdivostních hodnot, která umožňuje modelovat pouze výroky, které jsou buď pravdivé, nebo nepravdivé. Výrokové logiky škálovaných pojmů (jako je např. vysoký či bohatá) byly v uplynulých dvou...
Odděl.: MTR Období: 2017 - 2018
Vícehodnotové výrokové logiky představují důležitou rodinu neklasických logik, jejichž přirozená sémantika používá více než jen dvě klasické pravdivostní hodnoty pravda/nepravda. Studium těchto logik je stimulováno vzájemně prospěšnými vztahy s dalšími matematickými disciplínami, jako jsou univerzální algebra, topologie a teorie modelů, her a kategorií. Dosažené výsledky také vedly k řadě...
Odděl.: MTR Období: 2016 - 2019
Substructural logics are formal reasoning systems that refine classical logic by weakening the structural rules in Gentzen sequent calculus. While classical logic generally formalises the notion of truth, substructural logics allow to handle notions such as resources, vagueness, meaning, and language syntax, motivated by studies in computer science, epistemology, economy, and linguistics....
Odděl.: MTR Období: 2015 - 2017
The main aim of the project is to deepen and extend the mathematical foundations for adequate modeling of vague quantifiers as fuzzy quantifiers in the framework of MFL. We will examine previous results on fuzzy quantifiers from this new perspective and extend them in several ways by considering formalisms and results of MFL, including H'ajek's fuzzy probability logic, general two-level...
Odděl.: MTR Období: 2013 - 2016
Formální systémy (ne)klasických logic jsou zásádní pro mnohé oblasti informatiky. Jsou ceněny pro svou deduktivní povahu, universalitu, přenositelnost a široké možnosti, které plynou z jejich precizních matematických základů. Jednotný přístup založený na teorii abstraktní algebracké logiky hluboce přispívá ke studiu této široké rodiny logických systémů. Účelem projektu je vytvořit variantu této...