Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Advanced Moment Invariants for Pattern Matching

Typ obhajoby: 
Ph.D.
Datum konání: 
17.12.2020
Místo: 
FJFI CVUT, Trojanova ul, m. 201
Mail: 
Stav: 
obhájeno
19.12.2020 - 16:25