Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Optimalizace Bayesovských sítí a jejich predikční vlastnosti

Typ obhajoby: 
Ph.D.
Datum konání: 
05.11.2021
Místo: 
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Mail: 
Stav: 
obhájeno
09.11.2021 - 13:41