Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Power Purchase Strategy of Retail Customers Utilizing Advanced Classification Methods

Typ obhajoby: 
Ph.D.
Datum konání: 
21.10.2022
Místo: 
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Mail: 
Stav: 
obhájeno
25.11.2022 - 13:45