Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Three Essays on Bank-Sourced Credit Risk Estimates

ing. Mgr. Barbora Štěpánková M.A.
Typ obhajoby: 
Ph.D.
Datum konání: 
05.05.2021
Místo: 
IES FSV UK, Opletalova 26, m.č. 109
Mail: 
Stav: 
obhájeno

https://ies.fsv.cuni.cz/work/index/show/id/3117/lang/en 

09.12.2022 - 14:21