Institute of Information Theory and Automation

You are here

Adaptive Order Linear Predictor for Speech Coding Algorithms

Ing. Zdeněk Pohl
Defense type: 
Ph.D.
Date of Event: 
2008-09-19
Venue: 
zasedací místnost č.14 (přízemí) Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo nám. 13, Praha 2
Mail: 
Status: 
defended
2018-05-03 08:01