Institute of Information Theory and Automation

You are here

Fault Emulation Techniques for Generic Netlists in FPGAs

Leoš Kafka
Defense type: 
Ph.D.
Date of Event: 
2012-01-09
Venue: 
Místnost E-205, ČVUT FEL, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Mail: 
Status: 
defended
Dizertační práce se zabývá emulací digitálních obvodů pomocí programovatelných hradlových polí. Hlavním cílem práce bylo navrhnout metodu pro emulaci obvodu, která by poskytovala přesné výsledky nezávisle na typu emulační platformy. Dalším cílem bylo navrhnout metodu pro vkládání poruch, která by byla kompatibilní s výše zmíněnou metodou pro emulaci obvodu, měla malé nároky na HW prostředky a umožňovala vkládání poruch v krátkém čase.
2018-05-03 08:01