Institute of Information Theory and Automation

You are here

Problémy přiřazení pólů v nečtvercových lineárních systémech

Tetiana Korotka
Defense type: 
Ph.D.
Date of Event: 
2012-12-21
Venue: 
ve velké zasedací místnosti děkanátu Fakulty mechatroniky (Hálkova 6, budova A, 1. patro).
Mail: 
Status: 
defended
Tato dizertační práce se zabývá teorií nečtvercových systémů, což je nejobecnější případ lineárních implicitních systémů. Konkrétněji, práce se zabývá vlivem stavové zpětné vazby na změnu chování výše zmíněných systémů. Hlavní pozornost je pak věnována problémům přiřazení pólu či struktury pólu. Výsledkem je série několika vět, které přispívají k řešení zmíněných problémů.
2018-05-03 08:01