Institute of Information Theory and Automation

You are here

Inicializace pro odhad aktivní komponenty směsového modelu v dopravních aplikacích

Tereza Mlynářová
Defense type: 
Ph.D.
Date of Event: 
2016-10-14
Venue: 
Fakulta dopravní ČVUT
Mail: 
Status: 
defended
2018-05-03 08:01