Institute of Information Theory and Automation

You are here

Rychlé algoritmy Bayesovského rozhodování pro FPGA platformy

Defense type: 
Ph.D.
Date of Event: 
2022-10-21
Venue: 
FD ČVUT v Praze, místnost F7, od 10:00 hod.
Mail: 
Status: 
defended
2022-10-24 09:35